In 2015 gaat de gemeente Wijchen, volgens de begroting 2015, de inrichting van het buitendijkse gebied van de Loonse waard afronden in samenhang met maatregelen die RWS gaat treffen in het kader van het project ‘Ruimte voor de rivier’. Bij de inrichting gaat het vooral om het realiseren van extensieve recreatieve voorzieningen (t.b.v. zwemmen, struinen, e.d.) en wensen uit de Dorpsontwikkelingsplannen Balgoij en Niftrik. De jachthaven(s) worden door de verenigingen zelf uitgebreid.
 
Joomla SEO by AceSEF