De vereniging heeft als doelstelling de belangen van bedrijven, verenigingen en bewoners aan de Loonse Waard in de ruimste zin des woord te behartigen. De vereniging behartigt in beginsel alleen algemene problemen. Individuele aangelegenheden worden slechts meegewogen, als het effect heeft op het algemeen belang. De vereniging is opgericht in 2011 en heeft dit moment ongeveer 12 leden. De leden zijn vertegenwoordigers van aangesloten bedrijven, verenigingen en bewoners.

De aanleiding van de oprichting, van de belangenvereniging, was een inbraak begin 2011. Een medewerker van de politie, die de aangifte behandelde, suggereerde dat een samenwerkingsverband mogelijk een oplossing zou zijn. Op maandag-morgen 14 februari 2011 ondertekenden 11 bedrijven en verenigingen, onder toezicht van burgermeester Noorderwier, een  overeenkomst die tot samenwerking verplicht.


De doelstellingen van de belangenvereniging Loonse Waard zijn o.a.;

  • Gesprekspartner zijn bij gemeentelijke instellingen, brandweer en politie.
  • Onderling contact verbeteren en kennis delen waar mogelijk.
  • Zorg dragen voor veiligheid, voor personeel en bezoekers.
  • Schone en nette werkomgeving, (voorkomen van illegale vuilstort, snoeien e.d.)
  • Verbeteren van verkeersomstandigheden, (wegbewijzering, snelheid, aanrijroutes e.d.)
  • Verminderen van overlast.

 

Belangenvereniging Loonse Waard: samen sterker!


Het secretariaat van de vereniging is ondergebracht bij Beton Industrie Arts (BIA), Loonse Waard 22, 6606 KG Wijchen.

Joomla SEO by AceSEF