Industrie Loonse Waard
Beveiliging

Nieuws algemeen

Wegwerkzaamheden Loonsewaard

Van maandag 24 t/m zondag 30 augustus vinden er wegwerkzaamheden plaats aan de Loonsewaard te Wijchen.

Bereikbaarheid
In de periode van maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus blijven alle percelen, aan de Loonsewaard bereikbaar. Vanaf vrijdagavond 28 augustus 19:00 uur t/m zondagavond 30 augustus 20:00 uur is de Loonswaard afgesloten voor alle verkeer. Dit in verband met het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. De aanliggende percelen zijn in de voornoemde periode dan ook niet bereikbaar.

Volgt u de aanwijzingen volgens de tijdelijke verkeersmaatregelen en ons personeel op, om de situatie voor zowel u, als weggebruiker, als het werkzaam personeel, zo veilig mogelijk te houden.

 

Vragen
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met;

  • Peter van den Brink, uitvoerder van aannemingsmaatschappij van Gelder, of de gemeente Wijchen

 

Overlast
Tijdens de uitvoeringsperiode zult u hinder ondervinden van de werkzaamheden en de voorgenomen verkeersmaatregelen. Wij zullen de hinder tot een minimum beperken en hopen op u begrip.

 

Namens
Aannemingsmaatschappij van Gelder
Vestiging Uden

Inschrijving deel twee Innovatiefonds MKB van start!

Maandag 23 maart jongstleden vond in ’t Mozaïek het innovatiecongres “De innovatiepitch” plaats. Op feestelijke wijze zijn de eerste drie subsidievouchers uitgereikt aan De Wijchense Schone, Sensor  Spot en ByKay. Vanaf 15 juni tot 1 oktober 2015 kunnen innovatieve ondernemers inzendingen indienen voor de tweede ronde. De inzendingen zullen met dezelfde criteria als bij de innovatiepitch in maart worden beoordeeld. Ondernemers hoeven hun idee deze keer niet te pitchen. Uiteindelijk worden de vijf beste inzendingen beloond met een subsidievoucher van € 10.000,-. People Planet Profit

 

People Planet Profit

Alle Wijchense MKB-ondernemers kunnen zich inschrijven. De aanvragen moeten innovatief zijn, de concurrentiekracht van Wijchen versterken en voldoen aan de criteria van ‘People Planet Profit’. Als de ondernemer bij het uitvoeren van de innovatie samenwerkt met andere ondernemers, maatschappelijke organisaties of met instellingen voor onderwijs of onderzoek, is dit een pluspunt. De spelregels zijn te vinden op de website www.innovatiepitch.nl. Hier vinden geïnteresseerde MKB-ondernemers uit Wijchen vanaf 15 juni ook het aanvraagformulier. De inschrijvingstermijn sluit op 1 oktober 2015.

 

Inrichting Loonse Waard 2015

In 2015 gaat de gemeente Wijchen, volgens de begroting 2015, de inrichting van het buitendijkse gebied van de Loonse waard afronden in samenhang met maatregelen die RWS gaat treffen in het kader van het project ‘Ruimte voor de rivier’. Bij de inrichting gaat het vooral om het realiseren van extensieve recreatieve voorzieningen (t.b.v. zwemmen, struinen, e.d.) en wensen uit de Dorpsontwikkelingsplannen Balgoij en Niftrik. De jachthaven(s) worden door de verenigingen zelf uitgebreid.
 

Digitale aangifte politie voor bedrijven

Logo PolitieDoet u aangifte voor een bedrijf, dan kunt u dit doen via de normale aangifte via internet, maar als u vaker aangifte doet kunt u ook aangifte via internet voor bedrijven gebruiken. Hier maakt u eerst een account aan waarin u eenmalig uw persoonlijke en bedrijfsgegevens vastlegt. Vervolgens kunt u versneld aangifte doen, de status van uw aangifte volgen en u hebt overzicht van uw eerdere aangiftes. Lees hier de handleiding voor het doen van aangifte voor bedrijven.

Preventie tips

INBRAAKPREVENTIE:

Om de schadeomvang van inbraak, gevolgd door diefstal, zo beperkt mogelijk te houden, is een samenstel van maatregelen nodig dat gericht is op:

  •  vroegtijdig signaleren van een inbraak
  • fysieke barrièrevorming.

 Door vertragingstechnieken toe te passen wordt de dader in zijn handelen geremd. In combinatie met snelle signalering wordt het risico voor de dader vergroot: de bereikbaarheid van de potentiële buit neemt af en de pakkans neemt toe.

WAT BEVEILIGEN?

Voordat u gaat beveiligen is het van belang dat u een risicoanalyse maakt, zodat u kunt bepalen wat en hoe u kunt beveiligen. De volgende punten zijn daarbij van belang:

  • aard van het bedrijf
  • ligging van het bedrijf
  • aantrekkelijkheid.

HOE BEVEILIGEN

 Als u weet waar uw onderneming risico’s loopt, zult u daar waar nodig maatregelen moeten treffen om deze risico’s te verkleinen. Globaal kunnen deze maatregelen worden ingedeeld in drie categorieën:

Organisatorische maatregelen

Deze maatregelen kosten het minst en hebben vaak veel effect. Denk hierbij aan organisatorische maatregelen zoals een goed sleutelbeheer, het goed gebruik van genomen bouwkundige en elektronische maatregelen en het gebruik van verlichting. Denk ook de inrichting van de organisatie, de functieverdeling (splitsing van taken en bevoegdheden), de werkvoorschriften, de aanwezigheid van calamiteitenplannen, de alarmopvolging, etc. Nauw verwant aan dit soort maatregelen zijn de personele beveiligingsmaatregelen: maatregelen in de sfeer van training en opleiding van personeel, instructie, werving en selectie.

Bouwkundige en mechanische maatregelen

Dit zijn maatregelen die door middel van bouwkundige en mechanische voorzieningen de kans op inbraak verminderen. Goedgekeurd hang en sluitwerk is een vereiste. De risicoklasse die voor uw bedrijf is vastgesteld, bepaalt onder andere ook de zwaarte van het toe te passen hang- en sluitwerk (3 of 5 minuten inbraakwerend).

Elektronische maatregelen

Deze maatregelen hebben meestal een signalerende taak en geven op die manier een grotere kans de schadeomvang te beperken door snel te handelen (bijvoorbeeld inbraak- en branddetectie). Elektronische maatregelen hebben ook vaak een preventieve waarde. Een potentiële inbreker die weet dat een pand is uitgerust met een inbraaksignaleringssysteem, zal wellicht afzien van zijn voornemen en zijn objectkeuze verleggen naar een minder goed beveiligd pand.

In de praktijk past u de maatregelen altijd in de genoemde volgorde toe. Effectieve organisatorische maatregelen kosten u relatief weinig geld en leveren een hoog beveiligingsrendement op (verhouding: 20% kosten, 80% rendement).

Nieuwsflitsen

Blauwalg in de Loonse Waard

Het is de afgelopen periode lekker warm geweest. Hierdoor stijgt ook de temperatuur van het water en kan er blauwalg in het water komen. Blauwalgen zorgen voor giftige stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. U kunt er huidirritatie of maag- en darmstoornissen door krijgen.

In de Loonse Waard is blauwalg gevonden. De gemeente heeft borden geplaatst om u te waarschuwen. Het is niet verstandig om in contact te komen met dit water. Ga er dus niet in zwemmen en laat ook uw hond niet zwemmen in dit water.

Alarmnummer

alarmnummer

Schepen in de buurt