Industrie Loonse Waard
Beveiliging

In 2015 gaat de gemeente Wijchen, volgens de begroting 2015, de inrichting van het buitendijkse gebied van de Loonse waard afronden in samenhang met maatregelen die RWS gaat treffen in het kader van het project ‘Ruimte voor de rivier’. Bij de inrichting gaat het vooral om het realiseren van extensieve recreatieve voorzieningen (t.b.v. zwemmen, struinen, e.d.) en wensen uit de Dorpsontwikkelingsplannen Balgoij en Niftrik. De jachthaven(s) worden door de verenigingen zelf uitgebreid.
 

Nieuwsflitsen

Blauwalg in de Loonse Waard

Het is de afgelopen periode lekker warm geweest. Hierdoor stijgt ook de temperatuur van het water en kan er blauwalg in het water komen. Blauwalgen zorgen voor giftige stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. U kunt er huidirritatie of maag- en darmstoornissen door krijgen.

In de Loonse Waard is blauwalg gevonden. De gemeente heeft borden geplaatst om u te waarschuwen. Het is niet verstandig om in contact te komen met dit water. Ga er dus niet in zwemmen en laat ook uw hond niet zwemmen in dit water.

Alarmnummer

alarmnummer

Schepen in de buurt