Industrie Loonse Waard
Beveiliging

Disclaimer

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website van BV-Loonsewaard wordt beheerst door de volgende disclaimer. Door gebruik van deze website, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzigingen van uw zijde. De informatie op deze website is door BV-Loonsewaard met alle redelijkerwijze in acht te nemen zorgvuldigheid gepubliceerd. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.

BV-Loonsewaard garandeert geen volledigheid of juistheid van de op de website aangeboden informatie. Daarnaast wijst BV-Loonsewaard er op dat de door haar aangeboden dienstverlening individueel wordt vastgesteld aan de hand van de persoonlijke situatie van (potentiële) klanten en de informatie op deze website is dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten.

BV-Loonsewaard is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door BV-Loonsewaard of door u aan BV-Loonsewaard middels een website van BV-Loonsewaard of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt BV-Loonsewaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens BV-Loonsewaard via deze website. BV-Loonsewaard aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van BV-Loonsewaard, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van BV-Loonsewaard.

BV-Loonsewaard garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen welke mogelijk ontstaan tussen BV-Loonsewaard en de gebruikers van deze website, in relatie tot deze website, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Copyright © 2011 BV-Loonsewaard. Alle rechten voorbehouden

BV Loonse Waard

De vereniging heeft als doelstelling de belangen van bedrijven, verenigingen en bewoners aan de Loonse Waard in de ruimste zin des woord te behartigen. De vereniging behartigt in beginsel alleen algemene problemen. Individuele aangelegenheden worden slechts meegewogen, als het effect heeft op het algemeen belang. De vereniging is opgericht in 2011 en heeft dit moment ongeveer 12 leden. De leden zijn vertegenwoordigers van aangesloten bedrijven, verenigingen en bewoners.

De aanleiding van de oprichting, van de belangenvereniging, was een inbraak begin 2011. Een medewerker van de politie, die de aangifte behandelde, suggereerde dat een samenwerkingsverband mogelijk een oplossing zou zijn. Op maandag-morgen 14 februari 2011 ondertekenden 11 bedrijven en verenigingen, onder toezicht van burgermeester Noorderwier, een  overeenkomst die tot samenwerking verplicht.


De doelstellingen van de belangenvereniging Loonse Waard zijn o.a.;

  • Gesprekspartner zijn bij gemeentelijke instellingen, brandweer en politie.
  • Onderling contact verbeteren en kennis delen waar mogelijk.
  • Zorg dragen voor veiligheid, voor personeel en bezoekers.
  • Schone en nette werkomgeving, (voorkomen van illegale vuilstort, snoeien e.d.)
  • Verbeteren van verkeersomstandigheden, (wegbewijzering, snelheid, aanrijroutes e.d.)
  • Verminderen van overlast.

 

Belangenvereniging Loonse Waard: samen sterker!


Het secretariaat van de vereniging is ondergebracht bij Beton Industrie Arts (BIA), Loonse Waard 22, 6606 KG Wijchen.

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found

Nieuwsflitsen

Blauwalg in de Loonse Waard

Het is de afgelopen periode lekker warm geweest. Hierdoor stijgt ook de temperatuur van het water en kan er blauwalg in het water komen. Blauwalgen zorgen voor giftige stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. U kunt er huidirritatie of maag- en darmstoornissen door krijgen.

In de Loonse Waard is blauwalg gevonden. De gemeente heeft borden geplaatst om u te waarschuwen. Het is niet verstandig om in contact te komen met dit water. Ga er dus niet in zwemmen en laat ook uw hond niet zwemmen in dit water.

Alarmnummer

alarmnummer

Schepen in de buurt